top of page
Computer Class

Kanë nevojë për ne.

TECH FOR YOUTH 

Një program që synon tu japë akses në programimin kompjuterik rinis Shqipëtare pa asnje dallim. Është e rëndësishme tu sigurohen atyre të gjitha mjetet e nevojshme dhe një mjedis i sigurt ku nuk ekziston paragjykimi dhe diskriminimi ndaj tyre!

Do të përmirësojë njohuritë e programimit kompjuterik dhe do të ndërtojë aftësitë për zgjidhjen e problemeve

Do të ofrojë mundësi karriere në të ardhmen e një ekonomie dixhitale

Do të ndërtojë besim, kreativitet të zgjeruar dhe aftësi jetësore te çdo fëmijë

Black Background

NA MBËSHTETNI NË MISIONIN E ZHVILLIMIT TË PROGRAMEVE PËR FËMIJËT QË KANE MË SHUMË NEVOJË PËR NE!

   Ndryshoni jetën e një fëmije për më mirë!

bottom of page