top of page

Të gjithë fëmijëve duhet tu jepen të barabartë mundësitë për të mësuar gjuhë te dytë dhe kompjutër që të ketë sukses në botën e sotme dhe të nesërme.

Ne jemi në një mision për të ofruar arsim FALAS në kurse të gjuhës angleze dhe kompjuterash 

PSE TË MËSOJMË GJUHË TË HUAJA?

Gjuhët na ndihmojnë të kuptojmë dhe të komunikojmë me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore.  

 

Njohuritë e gjuhëve të huaja janë kritike për fuqinë punëtore të së nesërmes. Në një botë të globalizuar, të qenit dygjuhësh rezulton në mundësi më të gjera dhe të suksesshme karriere. 

PSE TË MËSOJMË TEKNOLOGJINË KOMPJUTERIKE?

Teknologjia integrohet në jetën tonë çdo ditë e më shumë. Në këtë epokë dixhitale, rinia jonë do të përfitonte të ishte një hap përpara në botën gjithnjë në zhvillim të teknologjisë. 

 

ÇËSHTJE

Kurset private dhe shkollat e gjuhëve dhe kompjuterëve janë bërë pothuajse të detyrueshme në edukimin e fëmijëve tanë. 

Meqenëse sektori publik nuk mund të japë theksin e duhur të këtyre programeve në shkolla, familjet kërkojnë mundësi private. Jo të gjitha familjet mund  të përballojnë ti cojnë fëmijët e tyre nëpër kurse private. 

 

 Kjo ka krijuar një boshllëk arsimor për shkak të statusit ekonomik të një familjeje.

QASJA JONË

Ne lehtësojmë pengesat financiare për familjet dhe subvencionojmë kostot e të gjitha programeve gjuhësore dhe programeve teknologjike.

Ne ofrojmë burime dhe pajisje për familjet për edukim dhe praktikë të vazhdueshme.

Ne ofrojmë bursa dhe mentorim përmes programeve tona.  

VIZIONI YNË AFATGJATË

Vizioni ynë afatgjatë, është krijimi i qendrave mësimore për studentët që të kenë akses në arsim cilësor falas, të ofruar nga pedagogë të kualifikuar e të etur për të dhënë mësim.

Qendra të tilla do të krijojnë mundësi pune dhe vullnetare për të diplomuarit e Kolegjeve dhe Universiteteve në fushën e edukimit gjuhësor dhe kompjuterit.

 

Në këtë mënyrë ne nxitim ekonominë dhe edukimin e fëmijëve tanë thjesht, me ndihmën e të gjithëve. 

Për shkak të vështirësive aktuale ekonomike, familjet po e kanë të vështirë të sigurojnë nevojat e tyre elementare dhe të domosdoshme, pa mbetur asgjë për arsimim në programe të tilla.

 

 

Kjo ka rezultuar në më pak mundësi për fëmijët dhe të rinjtë për të marrë arsim në gjuhë dhe teknologji të huaj.  

 

Shikoni se si mund ta ndihmoni një fëmijë sot.

bottom of page