top of page

MBËSHTETJA juaj sot,
suksesi i tyre nesër!

''Jeta e një fëmije është si një copë letër në të cilën çdo njeri lë një shenjë.''
Robert A. Heinlein

Toy Plane

MISIONI YNE

Ne jemi një organizatë jofitimprurëse me një mision për të sjellë arsim cilësor në gjuhë të huaja dhe teknologji kompjuterike për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë nga prejardhje dhe komunitete të ndryshme, pavarësisht nga statusi socio-ekonomik. Mësoni më shumë rreth qëllimeve dhe programeve tona.

High Fives

SI TË PËRFSHIHESH

Ka shumë mënyra se si mund të kontribuoni për kauzën tonë, dhe çdo gjë e vogël që ju përkushtoheni na ndihmon të përmbushim misionin tonë. Mësoni më shumë se si mund të përfshiheni dhe të përfitoni nga mundësia për të bërë diçka të mirë.

Jar of Coins

DHURONI

Çdo person ka mundësinë të bëjë një ndryshim për mirë – pavarësisht sa i madh apo i vogël. Çfarëdo sasie që mund të jepni, ose kohë që jeni të gatshëm ta kushtoni, dijeni se kontributi juaj bën ndryshim në jetën e të tjerëve. Donacioni juaj, së bashku me ata të mbështetësve tanë të tjerë, na afron gjithnjë e më shumë me qëllimet tona.

bottom of page