top of page
Image by Jess Bailey

Jepni për Arsim

Çdo donacion na ndihmon për të kryer misionin tonë të arsimit për fëmijët dhe të rinjtë!

Arsimi është arma më e fuqishme që mund të përdorni për të ndryshuar botën.

Nelson Mandela

bottom of page