top of page

Sjellja e arsimit për fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri me

 

REACT -ALB-

REACT po lançon programet e para në Shqipëri! 

Ne po punojmë për të ofruar arsim në Anglisht si gjuhë e huaj dhe kurse kompjuteri/teknologjie për studentët e moshës shkollore pa kosto.

Zbuloni më shumë rreth iniciativave tona të ardhshme në Shqipëri!

 

Flag-map_of_Albania.svg (1).png

Na mbështesni në zhvillimin dhe zgjerimin e programeve për fëmijët në Shqipëri

100% e donacioneve shkojnë për programet dhe iniciativat tona 

''Përmbajtja e një libri mban fuqinë e edukimit dhe është me këtë fuqi që ne mund të formojmë të ardhmen tonë dhe të ndryshojmë jetët''

Malala Yousafzai

bottom of page