top of page

POLITIKA E PRIVACISË DHE KUSHTET E PËRDORIMIT 

(Përditësimi i fundit: 10 mars 2021)

 

REACT GREECE (“REACT GR”, “ne”, “ne” ose “jonë”) ndan shqetësimin tuaj për

mbrojtjen e informacionit tuaj personal në internet. Kjo Politikë e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit ("Politika") është politika jonë në lidhje me ruajtjen e privatësisë së informacionit personal që mbledhim në internet dhe në lidhje me përmbajtjen dhe marrëdhënien tonë në internet me ju në lidhje me pronat tona në internet, duke përfshirë, pa kufizim,www.react-eu.org (“Uebfaqja”).

 

Kjo politikë përshkruan praktikat e privatësisë që ndërmarrim, të dhënat që mbledhim, si i sigurojmë ato të dhëna dhe për sa kohë i ruajmë ato të dhëna. Ai gjithashtu përfshin kushtet e përdorimit që rregullojnë faqen e internetit. Duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni të respektoni kushtet e kësaj Politike. Kjo politikë zbatohet pavarësisht nga mënyra se si ju hyni në faqen tonë të internetit – qoftë nga kompjuterë personalë, pajisje celulare apo ndryshe.

 

Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (“GDPR”) është një rregullore evropiane në lidhje me përdorimin dhe përpunimin e informacionit personal. Ne jemi të përkushtuar që të përpunojmë informacionin tuaj në përputhje me GDPR pas efektivitetit të tij më 25 maj 2018.

 

Duke vizituar këtë faqe interneti, JU PËNON PËR TË PËRDORIM TË CDO INFORMACION QË NA SIGURNI OSE QË NE MBLIDHIM SIPAS TERMAVE DHE KUSHTEVE TË KËSAJ POLITIKE. NËSE NUK PAJTOHET ME KËTË POLITIKE, MOS E VIZITONI OSE PËRDORNI KËTË FAQ FAQ.

 

Informacioni që mbledhim dhe gjurmojmë. REACT GR mbledh dhe ruan dy lloje informacionesh për vizitorët e faqes në internet: (i) informacionin personal që vizitorët individualë ofrojnë kur ndërveprojnë në faqen e internetit,

ose vullnetarisht në disa pika të tjera (si p.sh. përmes formularëve ose e-mail-eve); dhe (ii) të dhënat e gjurmimit, të cilat mblidhen automatikisht nga çdo vizitor i Uebsajtit, (kolektivisht, “Informacion”). Informacioni që mbledhim mund të përfshijë emrin tuaj, adresën, numrin e telefonit, adresën e postës elektronike, datën e lindjes ose elemente të tjera të informacionit personal.

 

Përveç kësaj, nëse na kontaktoni, ne mund të mbajmë një regjistër të korrespondencës suaj, duke përfshirë çdo informacion që përmban aty.

 

Varet nga ju nëse doni apo jo të na jepni informacion. Kur ne ju kërkojmë të jepni informacion, ju mund të refuzoni dhe përsëri të vizitoni faqen e internetit për të mësuar më shumë rreth nesh dhe çfarë bëjmë ne. Megjithatë, nëse vendosni të mos na jepni informacion, mund të mos jeni në gjendje të kontribuoni në misionin tonë bamirës.

 

Ne përdorim gjithashtu një palë të tretë për të mbledhur informacione se si ju dhe të tjerët po përdorni faqen e internetit. Duke përdorur këtë shërbim, ne jemi në gjendje (për shembull) të shohim se sa njerëz kanë vizituar një faqe të caktuar ose kanë klikuar në lidhjen e dhënë a . Ne përdorim pikselë gjurmues për të shërbyer reklama përmes shërbimeve të rrjetit të palëve të treta për njerëzit që kanë vizituar faqen tonë të internetit ("Ritargetimi i reklamave"). Pikseli gjurmues është një pjesë e kodit JavaScript për faqen tonë të internetit që na mundëson të masim, optimizojmë dhe ndërtojmë audiencë për fushatat tona të marketingut. Piksele gjurmuese na lejojnë të gjurmojmë veprimet që përdoruesit ndërmarrin pas shikimit të reklamave tona nëpër pajisje të shumta, duke përfshirë telefonat celularë, tabletët dhe kompjuterët desktop dhe do të vazhdojnë të monitorojnë veprimet që ata ndërmarrin pasi të klikojnë në reklamën tonë. Për të mësuar më shumë rreth praktikave të ndërlidhura ose se si të tërhiqeni nga marrja e reklamave të synuara dhe të hiqni teknologjitë e gjurmimit nga pajisja juaj,

ju lutemi vizitoni:

 

 • Iniciativa për Reklamim në Rrjet

 • Aleanca e Reklamimit Dixhital

 • Byroja e Reklamave Interaktive

 

Të dhënat e gjurmimit që regjistrojmë përfshijnë, pa kufizim, informacion në lidhje me numrin dhe frekuencën e përdoruesve në faqen e internetit, faqet e internetit në të cilat përdoruesit aksesojnë përpara dhe pasi të vizitojnë faqen e internetit,

Softueri i internetit i përdorur nga përdoruesit tanë për të hyrë në faqen e internetit, adresat IP të përdoruesve tanë dhe ofruesit e shërbimeve të internetit.

 

Të drejtat dhe preferencat tuaja. Ne jemi të përkushtuar të respektojmë të drejtën tuaj për privatësi. Duke pasur parasysh këtë, është e rëndësishme që ne t'ju informojmë për disa të drejta të disponueshme për ju në lidhje me Informacionin që ju na jepni.

 

 • E drejta e aksesit – e drejta juaj për t'u informuar dhe kërkuar qasje në informacionin tuaj;

 

 • E drejta për korrigjim – e drejta juaj për të kërkuar që ne të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin tuaj kur ai është i pasaktë ose i paplotë;

 

 • E drejta për fshirje – e drejta juaj për të kërkuar që ne të fshijmë informacionin tuaj;

 

 • E drejta për të kufizuar – e drejta juaj për të kërkuar që ne të ndalojmë përkohësisht ose përgjithmonë përpunimin e të gjithë ose disa prej informacioneve tuaja;

 

 • E drejta për të kundërshtuar – e drejta juaj për të kundërshtuar që informacioni juaj të përpunohet për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë;

 

 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave – e drejta juaj për të kërkuar një kopje të informacionit tuaj në format elektronik dhe e drejta përkatëse për ta transmetuar atë informacion për përdorim diku tjetër; dhe

 

 • E drejta për të mos i nënshtruar vendimmarrjes së automatizuar - e drejta për të mos qenë subjekt i një vendimi të bazuar vetëm në vendimmarrje të automatizuar, duke përfshirë profilizimin, ku vendimi do të kishte një efekt ligjor për ju ose do të prodhonte një efekt të ngjashëm domethënës.

 

Është e rëndësishme që t'i kuptoni këto të drejta dhe të dini se jeni të lirë të ushtroni secilën prej tyre në lidhje me Informacionin tuaj. Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni siç përshkruhet më poshtë. Në kërkesën tuaj, ju lutemi tregoni (a) për çfarë Informacioni bëhet fjalë, dhe (b) cilën nga të drejtat e mësipërme dëshironi të zbatoni.

 

Si e përdorim ne informacionin tuaj. Informacioni që mbledhim dhe që ju na jepni përdoret për  qëllimet tona dhe qëllimin për të cilin e keni dhënë, duke përfshirë, pa kufizim, mbështetjen e misionit tonë bamirës dhe/ose për t'iu përgjigjur kërkesa ose korrespondencë.  Kjo i ofron REACT GR një bazë të ligjshme për të mbledhur dhe mbajtur informacionin tuaj dhe për ta analizuar atë në mënyrë që ne t'ju shërbejmë në mënyrën më të mirë të mundshme në faqen tonë të internetit përmes veçorive dhe funksioneve të përmirësuara dhe për t'ju ofruar informacione të dobishme, duke përfshirë, pa kufizim, informacion nga palët e treta.

 

Ne nuk do t'u zbulojmë asnjë informacion personalisht të identifikueshëm palëve të treta, përveç (i) palëve që kryejnë shërbime për ne, të tilla si dërgimi i postës ose postës elektronike, hostimi në internet, përpunimi i kartave të kreditit dhe shërbime të tjera të ngjashme; (ii) kur ne besojmë se një zbulim i tillë kërkohet me ligj; (iii) për të zbatuar këtë politikë; (iv) për të mbrojtur të drejtat, pronën, sigurinë ose sigurinë e REACT GR, përdoruesve të faqes së internetit ose publikut; (v) për t'iu përgjigjur një emergjence; ose (vi) siç përcaktohet ndryshe në këtë Politikë.

 

Ne përdorim të dhëna të caktuara gjurmimi për disa qëllime, duke përfshirë, pa kufizim, për matjet e balancimit të ngarkesës dhe për të krijuar raporte mbi demografinë e përdoruesve dhe modelet e trafikut të faqeve të internetit. Raportet që krijohen nga të dhënat e gjurmimit përdoren për një sërë qëllimesh, duke përfshirë, për shembull, përmirësimin e faqes së internetit dhe shërbimeve tona.

 

Analiza dhe lidhje me faqet e palëve të treta. Ne nuk do t'i shesim informacionet tuaja ose nuk do t'ua ofrojmë palëve të treta për përfitimin tonë financiar. Në fakt, ne ndajmë informacionin tuaj vetëm kur një shpërndarje e tillë vërteton më tej misionin tonë bamirës.  Megjithatë, ne mund të punësojmë agjentë të palëve të treta ose ofrues shërbimesh të palëve të treta për të operuar faqen e internetit dhe/ose për të kryer funksione në në emrin tonë, të tilla si përpunimi i donacioneve ose blerjet në dyqan, dërgimi i postës elektronike dhe e-mail, dhe analizimi i të dhënave ose detyrave të tjera administrative. Këto palë të treta kanë akses në informacionin e nevojshëm për të kryer funksionet e tyre. Ne përpiqemi t'i kufizojmë palët e treta në përdorimin e informacionit që ndahet me ta vetëm për qëllimin e ofrimit të shërbimeve të tilla, megjithatë, ne nuk mund të jemi përgjegjës për përdorimin e informacionit nga palët e treta që nuk janë në përputhje me këtë Politikë.

Disa nga palët e treta me të cilat ne punojmë përfshijnë:

 

 • Kissmetrics – Ne përdorim Kissmetrics për të gjurmuar dhe kuptuar sjelljen e donatorëve të faqes në internet. Kissmetrics përdor cookie-t dhe teknologji të tjera për të zbuluar nëse një vizitor i caktuar është një vizitor i rikthyer ose një vizitor për herë të parë në atë faqe interneti, kur Vizitori e ka vizituar për herë të fundit faqen, dhe të dhënat e lidhura me të. Nuk mblidhen të dhëna personale. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi shikoni politikën e privatësisë së Kissmetric në https://signin.kissmetrics.com/ privacy/.

 

 • Google Analytics – Ne përdorim Google Analytics për të mbledhur informacione se si vizitorët angazhohen me faqen tonë të internetit, sa vizita dhe informacione të tjera të përgjithshme të vizitorëve të përdoruesve. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi shikoni politikën e privatësisë së Google Analytics nëwww.google.com/policies/privacy/partners/.

 

 • Miniaplikacionet e mediave sociale – Faqja jonë e internetit përfshin veçori të mediave sociale të tilla si butoni “Like” në Facebook dhe butoni “Ndiq” në Twitter. Këto veçori mund të mbledhin adresën tuaj IP, cila faqe jeni

duke vizituar faqen tonë dhe mund të vendosë një cookie për të mundësuar funksionimin e duhur të funksionit. Këto veçori të mediave sociale priten nga një Palë e Tretë ose strehohen drejtpërdrejt në faqen tonë të internetit. Ndërveprimet tuaja me këto veçori rregullohen nga Politika e Privatësisë së kompanisë së mediave sociale që ofron shërbime të tilla.

 

 • Salesforce – Ne përdorim Salesforce për menaxhimin e të dhënave, raportimin dhe marketingun masiv. Kur përdorni formularët në faqen tonë të internetit – të tilla si për të marrë email nga ne, për të na kontaktuar ose për të dhuruar, Salesforce i mbledh ato të dhëna. Kjo mund të përfshijë informacionin bazë të kontaktit, preferencat, dhënien e historisë dhe ndërveprimet dhe komunikimet tuaja me REACT GR. Ndërveprime të tjera me REACT GR jashtë faqes sonë të internetit mund të kontribuojnë gjithashtu në informacionin e regjistruar në Salesforce, si p.sh. pjesëmarrja juaj në ngjarjet e REACT GR, mbështetja e REACT GR në platformat e dhënies së palëve të treta dhe dhënia jashtë linje. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi shihni politikën e privatësisë së Saleforce në https://www.salesforce.com/company/privacy/.

 

 • Classy - Ne përdorim Classy për mbledhjen e fondeve, biletat e ngjarjeve dhe donacionet e drejtpërdrejta. Classy mbledh informacionin bazë të kontaktit dhe informacionin e faturimit dhe kartës së kreditit të dorëzuar nga donatorët. Këto të dhëna ndahen gjithashtu me REACT GR dhe ruhen në bazën tonë të të dhënave të sigurt Salesforce për të na ndihmuar të menaxhojmë marrëdhënien dhe dhuratat tuaja me REACT GR dhe të komunikojmë me ju. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi shihni politikën e privatësisë së Classy në https://www.classy.org/terms/privacy.

 

 • Shitësit e tjerë të përpunimit të donacioneve – Ne përdorim palë të tjera të treta për të përpunuar donacionet për misionin tonë bamirës. Të dhënat e mbledhura nga këta shitës dërgohen në bazën tonë të sigurt të të dhënave Salesforce për të na ndihmuar të menaxhojmë marrëdhënien tonë me mbështetësit tanë. Per detaje te metejshme na kontaktoni ne numrat

dhe/ose adresat më poshtë

Ne nuk mund të kontrollojmë ose të mbajmë përgjegjësi për praktikat dhe përmbajtjen e privatësisë së palëve të treta.  Nëse klikoni në një lidhje në një faqe interneti të palëve të treta, çdo informacion që jepni nuk do të mbulohet nga kjo politikë . Ju lutemi lexoni çdo politikë të zbatueshme të privatësisë të faqes së internetit të palëve të treta për të zbuluar se si ato mbledhin dhe përpunojnë informacionin tuaj.

 

Si mbrohet informacioni juaj. Ne marrim masa paraprake të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj nga humbja, keqpërdorimi ose ndryshimi. Informacioni personalisht i identifikueshëm ruhet në serverin tonë dhe nuk është i aksesueshëm publikisht. Më tej, informacioni personal i identifikueshëm aksesohet nga punonjësit tanë vetëm mbi bazën e “duhet të dihet”. Për të parandaluar aksesin e paautorizuar, për të ruajtur saktësinë e të dhënave dhe për të siguruar përdorimin e saktë  të informacionit, ne kemi vendosur procedura të përshtatshme fizike, elektronike dhe menaxheriale për të

ruajmë dhe sigurojmë informacionin që mbledhim në internet. Për më tepër, të dhënat e ndjeshme si numrat e kartave të kreditit janë të koduara duke përdorur SSL dhe masa të tjera standarde të industrisë, për të ofruar një nivel shtesë sigurie.

 

Ju lutemi vini re se asnjë sistem nuk është plotësisht i sigurt. Prandaj, ju inkurajojmë të merrni të gjitha masat e duhura të sigurisë kur na jepni informacione – të tilla si përdorimi dhe kufizimi i aksesit në kartën tuaj të kreditit dhe informacionin bankar dhe aksesin në kompjuterët tuaj, pajisjet elektronike personale dhe shfletuesit e internetit.

 

Ruajtja dhe Fshirja e Informacionit Tuaj. Ne e ruajmë informacionin tuaj vetëm për aq kohë sa është e nevojshme

mbështesni misionin tonë bamirës.  Siç u parashtrua më lart, ju keni të drejta të ndryshme në lidhje me retention  të Informacionit tuaj, duke përfshirë, por jo të kufizuar në kërkoni që ne të fshijmë informacionin tuaj (duke na shkruar në adresën fizike ose adresën e emailit të dhënë më poshtë). Ne do ta respektojmë kërkesën tuaj, përveç nëse lejohemi ose na kërkohet ligjërisht të ruajmë informacionin tuaj – si p.sh. (a) të përpunojmë çdo donacion bamirësie të pazgjidhur  të pazgjidhur, (b) të përmbushim auditimin tonë ligjor, tatimor, ose detyrimet e kontabilitetit, (c) në përputhje me procesin ligjor ose urdhrin e gjykatës, dhe/ose (d) të mbrojë të drejtat, pronën, sigurinë ose sigurinë e REACT GR, faqen e internetit

përdoruesit ose publiku; (e) përgjigjuni një urgjence dhe/ose (f) konfirmoni identitetin tuaj.

 

Pronësia e përmbajtjes. Faqja e internetit përfshin një kombinim të përmbajtjes që ne, përdoruesit tanë dhe palët e tjera të treta krijojmë (bashkë, "Përmbajtja"). Përveç siç është shënuar në faqen e internetit, e gjithë Përmbajtja

i disponueshëm përmes faqes së internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në përmbajtjen e shkruar, dizajnin dhe paraqitjen e ndërfaqes, fotografitë, grafika, imazhet, ilustrimet, shenjat, logot, tingujt ose videoklipet, kodin e softuerit dhe animacionin, është markë tregtare ose e mbrojtur nga e drejta e autorit. Me përjashtim të rasteve të shënuara në faqen e internetit, ju nuk mund të përdorni, ruani, shfaqni, modifikoni, riprodhoni, publikoni, transmetoni, merrni pjesë në transferimin ose shitjen, të krijoni vepra derivative të, të shpërndani, të kryeni publikisht, të shfaqni publikisht ose në çfarëdo mënyre të shfrytëzoni ndonjë nga materialet ose Përmbajtja on  në faqen e internetit (përfshirë, për shmangien e dyshimit, Përmbajtjen e ofruar nga përdoruesit tanë) tërësisht ose pjesërisht. Nëse dëshironi të kërkoni leje për të përdorur ndonjë nga Përmbajtja në Uebfaqe, ju lutemi na kontaktoni nëinfo@react-eu.org.

 

REACT GREECE  është një markë e regjistruar tregtare në pronësi të REACT GR dhe nuk mund të përdoret ose shfaqet pa pëlqimin paraprak me shkrim të REACT GR. Markat e tjera tregtare, markat e shërbimit dhe emrat dhe logot që shfaqen në faqen e internetit janë pronë e REACT GR, filialeve të tij ose pronarëve të tyre përkatës. Asnjë e drejtë, titull ose interes në asnjë Përmbajtje ose në ndonjë markë tregtare, markë shërbimi, emër ose logo që shfaqet në faqen e internetit nuk i transferohet you  si rezultat i përdorimit tuaj të faqes në internet.

 

Postimi dhe transmetimi i përmbajtjes. Ju jeni vetëm përgjegjës për të gjitha materialet, qoftë të postuara publikisht apo të transmetuara privatisht, që dorëzoni, ngarkoni, dërgoni me e-mail, transmetoni ose i bëni të disponueshme në faqen e internetit ("Përmbajtja juaj"). Ju përfaqësoni dhe garantoni se Përmbajtja juaj nuk cenon asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë, pa kufizim, të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë ose të drejta të tjera personale ose pronësore të çdo personi ose subjekti.  Ju më tej përfaqësojnë dhe garantojnë se Përmbajtja juaj nuk do të përmbajë  materiale shpifëse ose ndryshe të paligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajë ndonjë virus kompjuterik ose kod tjetër keqdashës që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e faqes së internetit ose ndonjë kompjuteri që lidhet me faqen e internetit. Ju nuk mund të përdorni informacione kontakti të rreme ose mashtruese, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetes, ose të mashtroni REACT GR ose ofruesit e tij të shërbimeve.

 

Ju duhet të jeni të vetëdijshëm se Përmbajtja juaj mund të lexohet, mblidhet ose përdoret nga vizitorë të tjerë të faqes në internet. Ne nuk jemi përgjegjës për përdorimin e përmbajtjes suaj nga palët e treta.

Ne kemi të drejtën, por jo detyrimin, të heqim çdo Përmbajtje të postuar në faqen e internetit nga përdoruesit që, sipas gjykimit tonë, mund të shkelin këtë Politikë ose që është ndryshe, sipas mendimit tonë të vetëm, e kundërshtueshme.

 

Dhënia e Licencës. Ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni autori i përmbajtjes suaj, se zotëroni të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në dhe për përmbajtjen tuaj dhe se asnjë palë e tretë nuk ka të drejtë për asnjë kompensim  ose pagesë tjetër në lidhje me shfrytëzimin nga REACT GR e përmbajtjes suaj. REACT GR dhe ofruesit e tij të shërbimeve do ta trajtojnë këtë përmbajtje të postuar, transmetuar ose dorëzuar nga ju si informacion jo konfidencial dhe jo pronësor. Me postimin, dorëzimin ose transmetimin e Përmbajtjes suaj në ose nëpërmjet sajtit të internetit, ju i jepni REACT GR një licencë mbarëbotërore, të parevokueshme, pa honorare, joekskluzive, me të drejtën e nënlicencës, përdorimit, riprodhimit, krijimit të veprave derivative të, shpërndarjes, publikisht kryeni, shfaqni publikisht, transferoni, transmetoni, shpërndani dhe publikoni Përmbajtjen Tuaj dhe versionet pasuese të Përmbajtjes suaj për të gjitha qëllimet. Ju lutemi, mos na dërgoni ose postoni ndonjë ide kreative ose ndonjë plan ose propozim tjetër që dëshironi t'i mbani konfidenciale dhe pronësore. Ju pranoni që çdo informacion që na jepni do të mbulohet nga licenca e dhënë këtu.

 

Mohim përgjegjësish. Ne heqim dorë nga çdo përgjegjësi për fshirjen, dështimin e ruajtjes, dërgimin e gabuar ose dorëzimin e parakohshëm të çdo informacioni ose materiali të paraqitur ose të transmetuar përmes faqes së internetit.

 

NE NUK BËJMË ASNJË LLOJ GARANCI, TË SHPREHUR OSE TË LËNDRUESHËM, PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, GARANCI TË TITULIT OSE GARANCI TË NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË OSE PËRSHTATSHËM PËR NJË PUSHTETIN E KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, PRODUKTET TË GJITHSHËM NË FAQ FAQEN. JU SHPREHIM PRANONI QË DO TË MIRË TË PËRSISURNI TË GJITHË RREZIKUN NË LIDHJE TË CILËSISË DHE PERFORMANCËS SË FAQIT DHE SAKTËSISË OSE PLOTËSISË SË PËRMBAJTJES SË TIJ.

 

Kufizimi i përgjegjësisë. REACT GR dhe oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët, ofruesit e shërbimeve dhe

licencuesit (së bashku, "Palët REACT GR") nuk do të jenë përgjegjës për asnjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë ose të pasojë, që rezulton nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur faqen e internetit dhe shërbimet ose që rezulton nga ndonjë informacion ose shërbim i marrë ose mesazhet e marra ose transaksionet e kryera

nëpërmjet faqes së internetit ose që rezulton nga aksesi i paautorizuar ose ndryshimi i transmetimeve tuaja të të dhënave, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, dëmet për humbjen e fitimeve, përdorimit, të dhënave ose sendeve të tjera jomateriale, edhe nëse jemi këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla.

Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete të tilla përgjegjësia është e kufizuar në masën më të plotë të lejuar me ligj.

 

Nëse jeni të pakënaqur me ndonjë pjesë të kësaj faqeje interneti ose me këtë politikë, mjeti juaj i vetëm dhe ekskluziv është të ndërprisni përdorimin e kësaj faqeje interneti.

 

Pajtueshmëria me Ligjet. Ne rezervojmë të drejtën të zbulojmë çdo informacion në përputhje me çdo ligj, rregullore, dekret, vendim, urdhër, thirrje ose ndonjë urdhër tjetër qeveritar ("Urdhër") pa asnjë detyrim për të kundërshtuar ose verifikuar saktësinë e një urdhri të tillë.

 

Heqja dorë nga gjykimi i jurisë. PALET ME KETU HEQEN NE PARE PREVOKUESHME TE GJITHE E DREJTE PER GJYKIM NGA JURIA NË CDO PROCEDURE JURIDIKE QË RREL NGA APO QË LIDHET NGA KJO MARRËVESHJE OSE

TRANSAKSIONET E PARAQITURA ME KËTU.

 

Lehtësim Injunctive. Ju pranoni se çdo përdorim i faqes së internetit, përveç siç lejohet shprehimisht nga kjo Politikë, do të shkaktojë dëmtime të pariparueshme për të cilat dëmet monetare nuk do të ishin të mjaftueshme, dhe ju pranoni hyrjen e një lehtësimi të menjëhershëm dhe të përhershëm në lidhje me një përdorim të tillë të paautorizuar.

 

Dëmshpërblimi. Duke përdorur faqen e internetit dhe/ose duke paraqitur përmbajtjen tuaj, ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani Palët REACT GR të padëmshme nga dhe kundër çdo përgjegjësie, humbjeje, kostoje dhe shpenzimi.

(përfshirë tarifat e avokatëve) të shkaktuara nga çdo palë REACT GR në lidhje me çdo pretendim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, pretendimet për shpifje, shkelje të të drejtave të publicitetit dhe/ose privatësisë, shkelje të së drejtës së autorit ose shkelje të markës tregtare që rrjedhin nga përdorimi juaj të faqes në internet; çdo përdorim ose përdorim të supozuar të llogarive tuaja ose fjalëkalimeve tuaja nga çdo person, pavarësisht nëse është ose jo i autorizuar nga ju; Përmbajtja juaj; lidhjen tuaj me faqen e internetit; shkelja juaj e kësaj Politike; ose shkeljen tuaj të të drejtave të ndonjë personi ose subjekti tjetër.

Ne rezervojmë të drejtën, me shpenzimet tona, të marrim mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të na dëmshpërbleni dhe ju pranoni të bashkëpunoni me mbrojtjen tonë të këtyre pretendimeve.

 

Përfundimi. REACT GR mund të pezullojë ose ndërpresë aksesin e çdo përdoruesi në të gjithë ose një pjesë të faqes së internetit pa njoftim ose rekurs, për çdo sjellje që REACT GR, sipas gjykimit të saj, beson se është në kundërshtim me çdo ligj të zbatueshëm ose të kësaj Politike ose është e dëmshme për interesat e një përdoruesi tjetër, një ofrues shërbimi, REACT GR ose filialeve të tij.

 

Ligji/juridiksioni i zbatueshëm dhe terma të tjerë

Termat dhe kushtet e përgjithshme të përdorimit të faqes aktuale të internetitwww.react-eu.org  si dhe

çdo ndryshim i tij do të rregullohet nga ligji grek, ligji evropian dhe

traktatet përkatëse ndërkombëtare. Çdo dispozitë e kushteve të mësipërme bëhet në kundërshtim me

ligji, automatikisht pushon së qeni i vlefshëm pa paragjykuar vlefshmërinë e kushteve të mbetura të këtij ligji

faqe interneti. Asnjë modifikim i këtyre Kushteve të Përgjithshme të Përdorimit të faqes së saj të internetit

të shoqatës “REACT GREECE” do të jetë e vlefshme vetëm nëse është shprehur me shkrim dhe

është shprehur shprehimisht nga Palët Kontraktuese të përfshira në këto Kushte të Përgjithshme

dhe kushtet e përdorimit të faqes në internetwww.react-eu.org 


 

Fëmijët nën moshën 13 vjeç. Ne jemi të kënaqur kur të rinjtë vizitojnë faqen e internetit për të mësuar rreth  REACT GR dhe se si mund të ndihmojnë. Ne jemi gjithashtu të shqetësuar për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve që hyjnë në internet dhe ne jemi në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Privatësisë së Fëmijëve në internet (COPPA). Prandaj, faqja e internetit nuk është menduar për t'u përdorur nga askush nën moshën 13 vjeç pa mbikëqyrjen e një prindi ose

kujdestari dhe ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme personale nga askush nën moshën 13 vjeç) pa pëlqimin e prindit ose kujdestarit. Nëse jeni nën moshën 13 vjeç (ose ndryshe nën kufirin e aplikueshëm të moshës në vendin tuaj), ju lutemi mos na dërgoni asnjë informacion personalisht të identifikueshëm.

Ju mund të mbështeteni te prindi ose kujdestari juaj për t'ju ndihmuar. Nëse jeni prind i një fëmije nën kufirin e aplikueshëm të moshës për pëlqimin në vendin tuaj dhe jeni të vetëdijshëm se fëmija juaj na ka dhënë informacione, ju lutemi na kontaktoni me email nëinfo@react-eu.orgnë mënyrë që ne ose (a) të marrim pëlqimin tuaj për mbledhjen e Informacionit ose (b) të marrim udhëzimet tuaja për fshirjen e Informacionit. Nëse mësojmë se kemi mbledhur informacion nga një fëmijë pa pëlqimin e një prindi ose kujdestari, ne do të marrim të gjitha

hapa të arsyeshëm për të fshirë Informacionin në mungesë të udhëzimeve të kundërta me shkrim nga ky prind ose kujdestar.

 

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë. Kur bëjmë ndryshime materiale në këtë Politikë, ne do t'ju ofrojmë njoftim sipas rrethanave duke shfaqur një njoftim të spikatur brenda faqes së internetit ose duke ju dërguar një email (nëse kemi adresën tuaj të emailit). Ne mund t'ju njoftojmë paraprakisht. Ju lutemi sigurohuni që të lexoni me kujdes çdo njoftim të tillë. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes në internet pas postimit të change  në këtë Politikë të Privatësisë do të nënkuptojë që ju i pranoni ato ndryshime.

 

Si mund të përditësoni ose korrigjoni informacionin tuaj dhe si të na kontaktoni. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë me  email ose postë në adresën e dhënë më poshtë nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me faqen e internetit ose këtë politikë, ose dëshironi të kërkoni akses në, përditësoni, korrigjoni ose fshini informacionin tuaj. 

''REAGTO GREQI''

Shoqëri jofitimprurëse

 

Galaksidiou 2, Moschato, 

Pire, 18345, Greqi


 info@react-eu.org

bottom of page